1844

Escrit entre setembre de 1844 i març de 1845, publicat el 1845La situació de la classe treballadora a Anglaterra

1845

22 de setembre de 1845El Festival de les Nacions a Londres (per celebrar la creació de la República Francesa del 22 de setembre de 1792)

1847

Escrit entre l’octubre i el novembre del 1847Fonaments de comunisme
22 novembre 1847El moviment cartista
París, 23-24 de novembre de 1847Carta a Marx sobre el Manifest del Partit Comunista
29 novembre 1847Discursos a la trobada internacional celebrada a Londres el 29 de novembre de 1847 per celebrar el 17è aniversari de l’alçament polonès de 1830
5 desembre 1847En l’aniversari de la revolució polonesa de 1830
30 desembre 1847Agitació cartista

1848

8 de gener de 1848El projecte de llei de coerció per Irlanda i els Cartistes
9 de gener 1848Feargus O’Connor i el poble irlandès
27 de gener de 1848El principi de la fi a Àustria
Febrer de 1848Reivindicacions del Partit Comunista a Alemanya
22 de febrer de 1848Discurs pronunciat en la Celebració Recordatòria a Brussel·les, celebrada el 22 de febrer de 1848, en ocasió del segon aniversari de l’aixecament de Cracòvia en 1846
9 juny 1848Nou repartiment de Polònia

1850

1850La guerra de los campesinos en Alemania

1851

1851-1852Revolució i contrarrevolució a Alemanya

1856

1856Carta a Marx sobre Irlanda i la qüestió irlandesa (1856)
1856Sobre l’acció política de la classe obrera

1866

Escrit 1866. Publicat el 1888Ludwig Feuerbach i la fi de la filosofia clàssica alemanya

1868

Nums. 12 y 13 del “Demokratisches Wochenblatt”, de 21 i 28 de març de 1868.Ressenya del primer tom d’”El Capital” de Karl Marx per a Demokratisches Wochenblatt

1870

1870Prefaci a la “La guerra camperola alemanya”
1870Els grans grups de l’oposició i les seves ideologies. Luter i Müntzer.

1871

Londres, 17 al 28 de setembre de 1871De les resolucions de la Conferència de Delegats de l’Associació Internacional dels Treballadors (Londres, del 17 al 28 de setembre de 1871)

1872

2-7 de setembre de 1872De les Resolucions del Congrés General celebrat a La Haia
Redactat entre juny del 1872 i el febrer del 1873.De la qüestió de l’habitatge

1873

Setembre-Octubre de 1873Els bakuninistes en acció
Desembre de 1873De l’autoritat

1874

Juny 1874El programa dels exiliats blanquistes de la Comuna (article II de la sèrie “Literatura dels Emigrats”)

1876

Escrit el 1876. Primera edició a la revista Die Neue Zeit, Bd. 2, N° 44, 1895-1896.El paper del treball en la transformació del simi en home

1878

1878La revolució de la ciència d’Eugeni Dühring

1880

1880Socialisme científic i socialisme utòpic

1882

1882Pròleg de la segona edició russa del Manifest Comunista

1883

1883Introducció de la “La Dialèctica de la Natura”
17 de març de 1883Discurs en el soterrament de Karl Marx

1884

1884Marx i la Neue Rheinische Zeitung (1848-1849)
Redactat entre finals de març i el 26 de maig del 1884.L’origen de la família, la propietat privada i l’estat

1885

1885Contribució a la història de la Lliga dels Comunistes
1885Prefaci a la tercera edició d’“El divuit de brumari de Louis Bonaparte”
1885Del pròleg al segon tom d’”El Capital” de Karl Marx

1888

1888El paper de la violència en la història

1891

1891Introducció a “La guerra civil a França ” de Karl Marx
1891Crítica del projecte de programa socialdemòcrata de 1891 (Programa d’Erfurt)
Londres 6 de gener de 1891Pròleg a la primera edició de les «Glosses marginals al programa del Partit obrer alemany» (Programa de Gotha)
30 d’abril de 1891Introducció a l’edició de 1891 de “Treball assalariat i capital” de Karl Marx

1892

1892Pròleg a l’edició polonesa del Manifest Comunista

1895

1895Introducció a “Les lluites de classes a la França de 1848 a 1850” de Karl Marx

Friedrich Engels va morir el 5 d’agost de 1895 amb 74 anys a Londres.