Friedrich Engels i Karl Marx

Escrit entre setembre i octubre de 1871. Font: Marxist Internet Archive. Traduït del castellà al català per Eduard Arnau.

IX 

Sobre l’acció política de la classe obrera

Considerant:

que en el preàmbul als Estatuts es diu: “l’emancipació econòmica de la classe obrera és, per tant, la gran fi a la qual tot el moviment polític ha de ser subordinat com a mitjà”; que el Manifest Inaugural de l’Associació Internacional dels Treballadors (1864) diu: “Els senyors de la terra i els senyors del capital es valdran sempre dels seus privilegis polítics per a defensar i perpetuar els seus monopolis econòmics. Molt lluny de contribuir a l’emancipació del treball, continuaran creant tots els obstacles possibles… La conquesta del poder polític ha esdevingut, per tant, el gran deure de la classe obrera”;

que en el Congrés de Lausana (1867) es va aprovar la següent resolució: “L’emancipació social dels obrers està inseparablement unida a la seva emancipació política”;

que en la declaració del Consell General amb motiu del pretès complot dels membres francesos de la Internacional en la vigília del plebiscit (1870) es diu: “Certament, segons els nostres Estatuts, totes les nostres seccions a Anglaterra, el Continent i Amèrica tenen la missió especial no només de servir de centres d’organització militant de la classe obrera, sinó també de recolzar, en els països respectius, tot moviment polític que contribueixi a assolir el nostre objectiu final: l’emancipació econòmica de la classe treballadora”;

que les traduccions falses dels Estatuts Provisionals han donat motiu a interpretacions equivocades, que han perjudicat al desenvolupament i l’acció de l’Associació Internacional dels Treballadors;

davant la reacció desenfrenada, que trepitja violentament tots els intents d’emancipació per part dels obrers i que pretén mantenir per la força bruta les diferències de classe i la dominació política de les classes posseïdores, engendrada per elles;

Considerant:

que contra aquest poder col·lectiu de les classes posseïdores la classe obrera pot actuar com a classe únicament si es constitueix en partit polític especial, diferent i oposat a tots els partits formats per les classes posseïdores;

que aquesta constitució de la classe obrera en partit polític és indispensable per assegurar el triomf de la revolució social i el seu objectiu final: l’abolició de les classes;

que la combinació de forces aconseguida ja per la classe obrera com a resultat de la lluita econòmica ha de servir, al mateix temps, com a palanca en la seva lluita contra el poder polític dels seus explotadors –la Conferència recorda als membres de la Internacional que en la seva lluita de la classe obrera, el seu moviment econòmic i la seva acció política estan indissolublement units.